Organizacija družbe in lastniška struktura

Vodstvo družbe

Družba ima dvočlansko upravo. Predsednik uprave je glavni direktor Boštjan Napast, član uprave pa direktor mag. Alojz Stana.

Boštjan Napast, predsednik upraveMag. Alojz Stana, član uprave
Boštjan Napast je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Od leta 1998 do 2011 je bil zaposlen v družbi Petrol, d.d., na različnih vodstvenih delovnih mestih. Leta 2005 je bil v Petrolu imenovan za člana uprave za energetiko in zatem za svetovalca uprave. Med drugim je bil v obdobju 2005–2009 tudi predsednik nadzornega sveta družb Geoplin in Geoplin plinovodi. Na čelu uprave Geoplina je od septembra leta 2011. Od oktobra leta 2012 do marca leta 2014 je bil tudi predsednik nadzornega sveta družbe Plinovodi, do januarja 2018 pa njegov član. Februarja istega leta je bil imenovan za člana nadzornega sveta družbe Slovenska industrija jekla, d. d.Alojz Stana je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru pa je dokončal študij MBA iz marketinga. Med leti 1990 in 2000 je bil v podjetju MLM zaposlen kot direktor družbe Armal d.o.o, od leta 2000 do 2006 pa je v podjetju MLM, d.d., zasedal mesto člana uprave. Od leta 2006 je bil predsednik uprave Geoplina, od septembra 2011 je član uprave.
Mag. Alojz Stana, član uprave
Alojz Stana je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru pa je dokončal študij MBA iz marketinga. Med leti 1990 in 2000 je bil v podjetju MLM zaposlen kot direktor družbe Armal d.o.o, od leta 2000 do 2006 pa je v podjetju MLM, d.d., zasedal mesto člana uprave. Od leta 2006 je bil predsednik uprave Geoplina, od septembra 2011 je član uprave. 

 

Nadzorni svet

Sestavlja ga 6 članov; 4 predstavniki kapitala in 2 predstavnika zaposlenih.

Člani nadzornega sveta so mag. Tomaž Berločnik in mag. Janez Grošelj kot predstavnika kapitala ter Simon Jelovčan in Luka Slavec kot predstavnika zaposlenih.

Skupščina družbenikov

Skupno 21 družbenikov na dan 22. 1. 2018.

Lastniška struktura

Struktura osnovnega kapitala na dan 22. 1. 2018.

Zaposleni v Geoplinu

Zaposleni so uspeh in zagotovilo za nadaljnjo rast. Družba zaposluje strokovnjake specializiranih profilov in jim nudi priložnosti v eni izmed najperspektivnejših panog.

Motivirani in strokovno usposobljeni sodelavci vsakodnevno uresničujejo cilje. Družba jim zagotavlja stimulativno in stabilno delovno okolje. Ključne kompetence zaposlenih se odražajo v razumevanju delovanja trga z zemeljskim plinom, poznavanje splošne gospodarske situacije, zmožnost sledenja zahtevam trga in potrebam kupcev, odzivnost, proaktivnost in predanost.

Organizacijsko shemo družbe sestavljajo področje trženja in področje nabave, trgovanja in logistike ter več samostojnih podpornih služb.

Družba Geoplin

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje