Organizacija družbe in lastniška struktura

Vodstvo družbe

Družba ima enočlansko upravo. Direktor je mag. Jože Bajuk.

mag. Jože Bajuk, direktor

Jože Bajuk (rojen leta 1974) je magister sociologije. Po univerzitetni diplomi iz prava se je leta 1998 zaposlil v podjetju Socius d.d. kot vodja projektov. Leta 2004 je magistriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2007 je postal regionalni direktor v skupini Sportina. Med leti 2008 in 2010 je bil vodja pravne službe v družbi Poteza skupina d.d. Med leti 2010 in 2012 je bil vodja pravne službe v družbi PDP d.d. Od julija 2012 do marca 2020 je bil zaposlen v podjetju Interenergo d.o.o. kot prokurist družbe, direktor investicij, proizvodnje in vzdrževanja ter regionalni direktor. Leta 2020 je bil v Petrolu imenovan za člana uprave, odgovornega za področja Energetski in okoljski sistemi, Upravljanje energentov in energije ter sektor Inovativni poslovni modeli.

Od leta 2005 dalje je redni predavatelj Združenja članov sveta delavcev. Njegova bibliografija obsega 17 člankov in knjig, ki jih je objavil med leti 1997 in 2009. V obdobju med leti 2003 in 2015 je deloval kot član ali predsednik v različnih nadzornih svetih.

Nadzorni svet 

Sestavljata ga dva člana; predstavnik družbenikov in predstavnik zaposlenih.

Člana nadzornega sveta sta predsednica mag. Nada Drobne Popović kot predstavnica družbenikov in Samo Lahovnik kot predstavnik zaposlenih.

Skupščina družbenikov

Skupno šest družbenikov na dan 18. 7. 2019.

Lastniška struktura

Struktura osnovnega kapitala na dan 18. 7. 2019.

Zaposleni v Geoplinu

Zaposleni so uspeh in zagotovilo za nadaljnjo rast. Družba zaposluje strokovnjake specializiranih profilov in jim nudi priložnosti v eni izmed najperspektivnejših panog.

Motivirani in strokovno usposobljeni sodelavci vsakodnevno uresničujejo cilje. Družba jim zagotavlja stimulativno in stabilno delovno okolje. Ključne kompetence zaposlenih se odražajo v razumevanju delovanja trga z zemeljskim plinom, poznavanje splošne gospodarske situacije, zmožnost sledenja zahtevam trga in potrebam kupcev, odzivnost, proaktivnost in predanost.

Organizacijsko shemo družbe sestavljajo področje trženja in področje nabave, trgovanja in logistike ter več samostojnih podpornih služb.

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje