Organizacija družbe in lastniška struktura

Vodstvo družbe

Družba ima enočlansko upravo. Glavni direktor je Boštjan Napast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boštjan Napast, glavni direktor

Boštjan Napast je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Od leta 1998 do 2011 je bil zaposlen v družbi Petrol, d. d., na različnih vodstvenih delovnih mestih. Leta 2005 je bil v Petrolu imenovan za člana uprave za energetiko in zatem za svetovalca uprave. Med drugim je bil v obdobju 2005–2009 tudi predsednik nadzornega sveta družb Geoplin in Geoplin plinovodi. Na čelu uprave Geoplina je od septembra leta 2011. Od oktobra leta 2012 do marca leta 2014 je bil tudi predsednik nadzornega sveta družbe Plinovodi, do januarja 2018 pa njegov član. Februarja istega leta je bil imenovan za člana nadzornega sveta družbe Slovenska industrija jekla, d. d.

Nadzorni svet 

Sestavljajo ga trije člani; dva predstavnika družbenikov in en predstavnik zaposlenih.

Člana nadzornega sveta sta predsednica mag. Nada Drobne Popović kot predstavnica družbenikov in Samo Lahovnik kot predstavnik zaposlenih.

Skupščina družbenikov

Skupno šest družbenikov na dan 18. 7. 2019.

Lastniška struktura

Struktura osnovnega kapitala na dan 18. 7. 2019.

Zaposleni v Geoplinu

Zaposleni so uspeh in zagotovilo za nadaljnjo rast. Družba zaposluje strokovnjake specializiranih profilov in jim nudi priložnosti v eni izmed najperspektivnejših panog.

Motivirani in strokovno usposobljeni sodelavci vsakodnevno uresničujejo cilje. Družba jim zagotavlja stimulativno in stabilno delovno okolje. Ključne kompetence zaposlenih se odražajo v razumevanju delovanja trga z zemeljskim plinom, poznavanje splošne gospodarske situacije, zmožnost sledenja zahtevam trga in potrebam kupcev, odzivnost, proaktivnost in predanost.

Organizacijsko shemo družbe sestavljajo področje trženja in področje nabave, trgovanja in logistike ter več samostojnih podpornih služb.

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje