Energetske rešitve

Izvajamo optimizacijo energetskih sistemov v industriji (tehnoloških linij in podpornih procesov) in tako dolgoročno sodelovanje z odjemalci, ki temelji na dobavi zemeljskega plina, širimo tudi na področje investicijskega vlaganja v energetske sisteme odjemalcev.

Ključne energetske rešitve, ki jih izvajamo

Optimizacija tehnoloških procesov

V energetsko intenzivnih panogah lahko v strukturi stroškov predstavlja strošek za energente visok delež. Poleg skrbi za energetsko učinkovitost pa se naši naročniki v konkurenčnem boju soočajo tudi z izzivi optimizacije stroškov tehnoloških procesov.

 

Zato stremimo k temu, da pri zasnovi rešitev za naše naročnike poleg dviga energetske učinkovitosti postavimo v ospredje optimizacijo tehnološkega procesa in izvedemo rešitev, ki upošteva oba vidika.

 

Uspešni projekti

Izkoriščanje odpadne toplote iz proizvodnih procesov

Pri številnih naših naročnikih iz industrije, katerih glavna dejavnost je proizvodnja izdelkov ali polizdelkov, prepoznavamo potencial za izkoriščanje odpadne toplote proizvodnega procesa.

 

Ustvarjeni prihranki energije, kot posledica izvedbe ukrepa, našim naročnikom omogočajo prihranek pri obratovalnih stroških v primerjavi s predhodnim stanjem. Na podlagi našega strokovnega znanja v sodelovanju z naročniki pripravimo predlog tehnološke rešitve in izvedemo ukrep. 

 

Naši naročniki nimajo stroškov, povezanih z razvojem rešitve in izvedbo ukrepa, niti stroškov vzdrževanja v garancijski dobi. Vse te stroške prevzame Geoplin.

 

Uspešni projekti

Izvajamo tudi druge energetske rešitve

Profesionalna industrijska razsvetljava

Ustrezna osvetljenost delovnih mest je eden najpomembnejših pogojev za učinkovito in varno proizvodnjo. 

 

Geoplin pri razvoju rešitev na področju industrijske razsvetljave sodeluje s preverjenimi tehnološkimi partnerji, kar omogoča pripravo tehnične rešitve, temelječe na zahtevah naročnika ter skladne s standardi in predpisi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 

 

Na podlagi že izvedenih referenčnih projektov se pozitivni učinki rekonstrukcije razsvetljave pri naročnikih iz industrije poleg znižanja stroškov kažejo predvsem v višji produktivnosti in zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu ter manjšem številu poškodb pri delu.

 

Uspešni projekti

Soproizvodnja toplotne in električne energije z visokim izkoristkom

Industrijska podjetja, ki zemeljski plin uporabljajo za pripravo procesne toplote in pare ter toplote za pripravo tople sanitarne vode, lahko z umestitvijo kogeneracijske enote SPTE (soproizvodnja toplotne in električne energije) bistveno izboljšajo izkoristek celotnega energetskega sistema. 

 

Poleg znižanja stroškov za energente predstavlja namestitev enote SPTE tudi redundanten vir ogrevanja ali proizvodnje pare oziroma lokalni proizvodni vir električne energije z visokim izkoristkom.

 

Uspešni projekti

Hladilni sistemi za tehnološko hlajenje

Hlajenje je v mnogih industrijskih panogah ključen element za uspešno proizvodnjo. 

 

Z zamenjavo obstoječih tehnologij z naprednejšimi je mogoče ustvariti znatne prihranke energije ob hkratnem povečanju zanesljivosti delovanja sistema in znižanju škodljivih vplivov na okolje. 

 

Z ustrezno kombinacijo tehnologije, hladilnega medija in akumulacije hladilne energije ter ob upoštevanju visokega števila obratovalnih ur je pri rekonstrukcijah sistemov hlajenja mogoče doseči eno najkrajših vračilnih dob v primerjavi z drugimi ukrepi učinkovite rabe energije.

 

Zakaj sodelovati z Geoplinom?


Strokovna ekipa

Poudarek dajemo natančni pripravi projekta, kar zajema poglobljeno tehnično-ekonomsko analizo obstoječega stanja in definiranje vaših zahtev; to omogoča razvoj optimalne rešitve, ki temelji na izpolnjevanju vaših zahtev in ciljev, navedenih v projektni nalogi.

Koristi za naročnika

Poudarek dajemo natančni pripravi projekta, kar zajema poglobljeno tehnično-ekonomsko analizo obstoječega stanja in definiranje vaših zahtev; to omogoča razvoj optimalne rešitve, ki temelji na izpolnjevanju vaših zahtev in ciljev, navedenih v projektni nalogi.

Predstavitev energetske rešitve

Predlog rešitve predstavimo v energetsko-ekonomski analizi in na ta način pripomoremo k hitrejši obravnavi projekta v procesu odločanja. Za dokazovanje učinkov predlagane rešitve pogosto uporabljamo primerjalne analize, saj menimo, da je prikaz dejanskih učinkov že izvedenih primerljivih projektov naša najboljša referenca.

Izvedba projekta na ključ

Poskrbimo, da je rešitev, katere obseg je natančno določen v projektni nalogi, izvedena strokovno in da vključuje visoko kakovostne proizvode. Skrb za izvedbo investicije je naša naloga – od idejne zasnove do uporabnega dovoljenja. Tudi za vzdrževanje naprav in sistemov v celotni pogodbeni dobi poskrbimo mi.

Garancija na izvedena dela in opremo

Model pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energenti vključuje prenos celotnih operativnih tveganj na Geoplin, vključno z garancijo na opremo in dobro izvedena dela.

Brez stroškov vzdrževanja

V času pogodbenega razmerja naročnik nima stroškov vzdrževanja, saj je vzdrževanje del celovite storitve.

Analiza energetskih rešitev in svetovanje

Po izvedbi ukrepov vam s pomočjo sistema za spremljanje delovanja sistemov periodično pošiljamo povzetke o učinkih ukrepov in vam svetujemo glede možnih dodatnih prepoznanih priložnosti za optimizacijo stroškov.

Nižja raba energije in finančni prihranek

Investicijo odplačujete iz ustvarjenih prihrankov energenta, začetno investicijo in stroške obratovanja pa pokrijemo mi.

Odkupujemo energetske prihranke

V primeru, da ste ukrep učinkovite rabe energije izvedli v lastni režiji in z lastnimi sredstvi, smo skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih pripravljeni realizirane prihranke tudi odkupiti

Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje

Napredne energetske rešitve pomenijo tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Produkti in storitve

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje