Energetski pregled

Energetski pregled stavbe ter učinkovitost plina za proizvodnjo toplote ali ogrevanje

Bi želeli zmanjšati stroške ogrevanja vašega objekta ali proizvodnje toplote v industrijskem procesu? V tem primeru je temeljit pregled energetske porabe vaše stavbe oz. njenih komponent odlična priložnost, s pomočjo katere boste pridobili informacijo o vaši porabi in stroških, ki jo slednja povzroča. Seveda boste na ta način pridobili tudi podrobno analizo možnosti, s pomočjo katerih je mogoče stroške močno zmanjšati.

Poznamo več vrst energetskih pregledov. Najprimernejšega običajno določi strokovnjak na podlagi stavbe ter njene problematike. Preliminarni pregled je najpreprostejši, saj se analiza objekta izdela na podlagi enkratnega obiska ter vprašalnika, na katerega odgovori lastnik. Poenostavljeni energetski pregled je priporočljivo opraviti v preprostih primerih, kjer je informacije mogoče dobiti že na podlagi enostavnih meritev. Poznamo pa tudi razširjeni pregled, ko se razčleni poraba energentov glede na vse porabnike. Opraviti ga je priporočljivo, predvsem kadar se odločamo za nove, večje investicije v prenovo ogrevalnega sistema oz. menjavo energenta.

Kaj obsega razširjeni energetski pregled?

Vsebuje zajem in analizo podatkov obstoječega stanja upravljanja z energijo določenega objekta ali industrijskega procesa.. Energetski pregled vključuje tudi določanje nabora možnih ukrepov, ki bodo v prihodnje izboljšali energetsko bilanco objekta ali industrijskega procesa ter omogočili bolj učinkovito izrabo energije, posledično pa zmanjšali stroške. Primerni ukrepi na različnih ravneh vašega poslovanja ter bivanja (organizacijska raven, ravnanje s stroji, gradbeni ukrepi itd.) bodo finančno stanje podjetja ali naročnika dolgoročno zagotovo močno izboljšali, hkrati pa poskrbeli tudi za lažjo ter udobnejšo rabo različnih sistemov, ki porabljajo energijo. Analiza ukrepov nadalje vsebuje še določanje višine prihrankov oz. višino investicije ter njeno varčevalno dobo. Na koncu prejme naročnik temeljito poročilo o pregledu.

Temeljit energetski pregled ter menjava energenta?

Običajno je ogrevalni sistem oz. industrijskih proces zagotovo eden izmed največjih porabnikov energije v najrazličnejših zgradbah (javnih, zasebnih) oz. industrijskih podjetjih. Energetski pregled specifičnih porabnikov pogosto pokaže, da je menjava energenta ogrevanja oz. proizvodnje toplote v industrijskem procesu odlična ter ugodna rešitev za nižanje stroškov, brez pretiranih posegov v sam sistem ogrevanja ali proizvodnjo toplote v industrijskem procesu.

Menjava obstoječih energentov za proizvodnjo toplote oz. ogrevanje (predvsem olje ter premog) za zemeljski plin je odlična rešitev večine objektov in industrijskih procesov, še posebej v primeru, da je na izbranem področju dostopno plinovodno omrežje. Investicija v tovrsten sistem proizvodnje toplote je najnižja, doba vračanja pa zato najprimernejša. Zemeljski plin je najčistejši fosilni energent, njegovi izkoristki pa so visoki. Preklop na zemeljski plin je enostaven ter hiter, sodobni plinski kotli pa omogočajo izjemno učinkovitost ter ogrevanje oz. proizvodnjo toplote tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah. Raba zemeljskega plina je družbeno odgovorna odločitev, saj je plin ekološki ter okolju prijazen energent z nizkim ogljičnim odtisom.

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje