Geocom

 • Naziv družbe:

  Geocom, družba za energetski inženiring, d. o. o.

 • Skrajšan naziv:

  Geocom d. o. o.

 • Naslov:

  p. p. 3406, 1001 Ljubljana

 • Sedež:

  Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana 

 • Telefon:

  +386 (0)1 5820 801

 • Telefaks:

  +386 (0)1 5820 803

 • URL:
 • Registracija:

  Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št. 13465100

 • Organi:

  Skupščina: en družbenik, 100 % lastnik Geoplin d. o. o. Ljubljana 
  Direktor: Jurij Planinc

 • Šifra dejavnosti:

  35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

 • Osnovni kapital:

  242.030,00 EUR

 • Matična številka:

  1622668000

 • Davčna št.:

  13770047

 • TRR poslovni račun:

  02923-0090403946 odprt pri Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje