Nakup plina

Preklopite na ekološki energent – zemeljski plin

Zemeljski plin je fosilno gorivo, saj nastane med razkrojem organskih snovi. Sestavljen je iz več vrst plinov, med katerimi metan zaseda največji delež, sledijo pa mu tudi etan, propan, butan ter ostale primesi. Zemeljski plin predstavlja najčistejše fosilno gorivo na trgu, saj med gorenjem v okolje izpušča le minimalne izpuhe ogljikovega dioksida. Ima mnogo okoljevarstvenih prednosti in je vsestransko uporaben v industriji, pri proizvodnji električne energije, v kopenskem in ladijskem transportu ter tudi pri ogrevanju zgradb ter kuhanju in pečenju. Je nestrupen, brez barve ali vonja, vendar pa ob ustrezni mešanici s kisikom eksploziven v zraku, zato mu v distribuciji dodajo tudi specifičen vonj, po katerem ga lažje prepoznamo.

K čim nižjemu ogljičnemu odtisu na okolje prispeva raba zemeljskega plina tudi z načinom transporta. Transport zemeljskega plina namreč poteka po podzemnih plinovodih in ne preko sredstev tovornega prometa kot v primeru nekaterih ostalih energentov.

V Sloveniji je zemeljski plin zelo dostopen energent. Uporaba in s tem nakup plina je mogoča v več kot 180 občinah po celotni državi, saj je zemeljski plin dostopen preko razvejanega plinovodnega omrežja, po katerem se sproti dovaja posameznim porabnikom.

Kako poteka nakup plina in kakšne so cene?

Do zemeljskega plina je mogoče enostavno dostopati kar preko plinskega priključka , ki so povezani z razvejanim plinovodnim omrežjem. Za uporabo zemeljskega plina boste poleg priključka tako potrebovali samo še prilagojen sistem ogrevanje ali proizvodnje toplote (v primeru, da ga še nimate). Sodobna kondenzacijska peč uporabniku omogoča odlično udobje, zanesljivost, majhno ter učinkovito porabo energije za ogrevanje ali proizvodnjo toplote. Vložek v prenovo sistema ogrevanja ali proizvodnje toplote predstavlja dolgoročno investicijo, ki se povrne v zelo kratkem času, saj je naložba, v primerjavi z ostalimi sistemi ogrevanja oz. proizvodnje toplote, zelo ugodna.

Prednost tovrstnega ogrevanja oz. proizvodnje toplote je tudi v enostavnem skladiščenju – za skladiščenje ne potrebujete nobene kotlovnice ali skladišča, saj za to poskrbi dobavitelj sam. V objekt se zemeljskih plin dovaja sproti, po potrebi, hkrati pa tudi zelo zanesljivo. Zato je strah, da bi nekoč plina zmanjkalo, popolnoma odveč.

Slovenija sicer predstavlja integralni del evropskega plinovodnega omrežja. Družba Geoplin je eno izmed ključnih podjetij na področju energetike doma, posluje pa tudi v tujini. Geoplin zemeljski plin dobavlja industrijskim odjemalcem, priključenim na prenosni plinovodni sistem, in distribucijskim podjetjem. Vsem odjemalcem zagotavljamo konkurenčne cene ter visoko raven zanesljivosti dobave, prilagojeno njihovim individualnim potrebam. Takšna zanesljiva, konkurenčna in fleksibilna storitev dobave zemeljskega plina je mogoča, ker ima družba Geoplin razpršene nabavne vire ter zakupljena skladišča zemeljskega plina v tujini.

Nakup plina je torej popolnoma enostaven. Konkretno gledano se je najprej potrebno obrniti na posamezne dobavitelje v vašem lokalnem okolju, slednji pa vam bodo svetovali ter pomagali izpolniti različne obrazce ter pridobiti soglasje morebitnih sostanovalcev. Geoplin vam vsekakor ponuja zelo konkurenčne ter ugodne cene zemeljskega plina, ter omogoča zanesljivo dobavo, fleksibilno ter kakovostno oskrbo gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom.

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje