NOVICE

Naprave SPTE v polnem zagonu

Objavljeno 7. 9. 2015
Naprave SPTE v polnem zagonu

Družba Geoplin d.o.o. Ljubljana se zaveda pomena uporabe obnovljivih virov energije (OVE) ter spodbujanja učinkovite rabe energije (URE) pri končnih kupcih. Uporaba obnovljivih virov energije je nujna za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, zmanjševanje ogljičnega odtisa človeštva ter za doseganje nacionalnih ciljev glede strukture proizvodnih virov energije. Spodbujanje učinkovite rabe energije pa je ključno za zmanjševanje energetske intenzivnosti gospodarstva in povečanje njegove konkurenčnosti na globalnih trgih. Zato smo se v družbi Geoplin intenzivno usmerili v razvoj dejavnosti s tega področja.

Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE), to je sočasno pretvarjanje energije goriva v toplotno in električno energijo, je tehnologija, s katero lahko prispevamo k obema zgoraj opredeljenima področjema. S kogeneracijo na zemeljski plin pri porabi primarne energije prihranimo do 40 odstotkov energije, obstoječi energent pa nadomeščamo z zemeljskim plinom, ki kot najčistejše fosilno gorivo predstavlja most k brezogljični družbi, hkrati pa lahko zmanjšamo stroške energetske oskrbe, saj toplotna in električna energija nastaneta tam, kjer se uporabita, torej ni izgub pri njuni distribuciji. V primeru, da v določenem časovnem intervalu posamezna soproizvodna enota proizvaja višek električne energije, pa se višek usmeri v lokalno distribucijsko omrežje električne energije.

V letu 2014 smo v družbi Geoplin investirali sredstva v postavitev naprav SPTE v dvanajstih Mercatorjevih trgovskih centrih po Sloveniji. Enote SPTE so različnih nazivnih moči, odvisno od potreb posameznega centra, in sicer med 22 in 50 kW električne moči. Investicijo smo izvedli po modelu pogodbeništva, saj Mercatorju na posamezni lokaciji zagotavljamo potrebno toplotno in del električne energije. Skupno smo od oktobra 2014 do avgusta 2015 proizvedli preko 1100 MWh električne energije ter preko 2200 MWh toplotne energije. S takim trendom bo ustvarjenih 3700 MWh prihrankov energije na leto, pri čemer se bodo za 370 ton letno znižale emisije CO2.

V letu 2015 smo postavili napravo SPTE z električno močjo 889 kW v Zdravilišču Radenci. Na tej lokaciji je zaradi dejavnosti kupca potrebno celoletno delovanje naprave SPTE. Tako je bilo od marca do konca avgusta 2015 proizvedenih 2700 MWh električne energije in 2200 MWh toplotne energije. Nata način smo v tem obdobju dosegli prihranek energije v višini 5.600 MWh. V ozračje je bilo v tem obdobju tako izpuščenih 910 ton CO2 manj.

Namestitev naprave SPTE v Zdravilišču Radenci

Naslednja novica
Geoplin z najvišjo bonitetno oceno
Prejšnja novica
40 LET GEOPLINA
 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje