Strateške usmeritve

Geoplin bo zadržal vodilno pozicijo prodajalca zemeljskega plina v Sloveniji, svoje delovanje v osnovni in dopolnilnih dejavnostih pa bo še naprej usmerjal tudi na trge v tujini, kjer prodaja dosega že 70 % v celotni strukturi količinske prodaje zemeljskega plina.

Strateški cilji

slika vsebina

Geoplin se osredotoča na izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti trgovanja z zemeljskim plinom, optimizacijo nabavno-prodajnega portfelja in konkurenčnost ter zanesljivost dobave, razvoj in trženje storitev za podporo izvajanju prodajnih pogodb, razvoj novih trgov, tržnih segmentov in produktov, razvoj in trženje energetskih storitev s področja učinkovite rabe energije in energetskega svetovanja ter iskanje novih priložnosti na energetskem trgu doma in širše.

Vizija

slika vsebina

Zadržati položaj najbolj prepoznavnega in vodilnega prodajalca zemeljskega plina v Sloveniji in regiji ter svoje delovanje v osnovni dejavnosti nadalje širiti.

Svojo ponudbo in aktivnosti prilagajati zahtevam tržišča ter skrbeti za konkurenčnost in zanesljivost dobav.

Iskati širše razvojne možnosti za rast v energetski dejavnosti v Sloveniji in širše, z nudenjem drugih energetskih produktov in storitev.