Okolje in družbena odgovornost

Geoplin je s svojo dejavnostjo močno vpet v slovensko okolje, zato svoje poslovne vizije vedno združuje z zavedanjem o širšem družbenem pomenu delovanja. Tako je v poslovnem kot v širšem družbenem smislu zavezan rešitvam za skupno dobro.

Geoplin zato ustvarja:

 • koristi za odjemalce z dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in cenovno konkurenčno oskrbo gospodarstva ter prebivalstva z zemeljskim plinom,
 • koristi za lastnike z zagotavljanjem pričakovane donosnosti poslovanja in dolgoročnega obstoja družbe,
 • koristi za zaposlene z zagotavljanjem zdravega in stabilnega delovnega okolja ter pogoji za strokovno rast, 
 • koristi za širše okolje z ekološko sprejemljivo oskrbo ter odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.  

Okolje

Zemeljski plin je ključni energent ekološko ozaveščene oskrbe z energijo. Družba primarno obliko energije zajema iz nedrja narave ter jo z odgovornim in skrbnim ravnanjem vrača v okolje. S skrbjo za trajnostni razvoj skrbi za dobrobit sedanje in prihodnjih generacij.

Okoljska politika skupine Geoplin je usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, vzpostavljanje boljših okoljskih razmer in ohranjanje okolja za prihodnje rodove.


Humanitarna dejavnost

Tudi letos se novoletnemu druženju odpovedujemo in sredstva, ki bi jih porabili zanj, darujemo otrokom. Skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije bomo v času zimskih počitnic organizirali ustvarjalno zimovanje za otroke iz družin, ki jih je socialna stiska potisnila na kraj družbe. Močno upamo, da bo nekaj srečnih dni v teh družinah obudilo vero v lepše življenje.

Podpiramo vrhunske športnike in odmevne kulturne dogodke

Ponosno sponzoriramo

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje