Učinkovita raba energije

Geoplin se zaveda pomembnosti trajnostne rabe energije in spodbuja ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije in povečanje energetske učinkovitosti predvsem pri končnih odjemalcih zemeljskega plina. Učinkovita raba energije je lahko hitro dosežena z uporabo sodobnih tehnologij.

Skladno s tem poslanstvom smo razvili spekter energetskih storitev, ki našim partnerjem omogočajo spremljanje, poročanje in analiziranje trendov s področja porabe energije, načrtovanje organizacijskih in investicijskih ukrepov za znižanje rabe ter izvedbo in financiranje ustreznih projektov. 

Skladno z zakonodajo Geoplin pripravlja tudi program za spodbujanje prihrankov pri končnih porabnikih energije. Za večjo energetsko učinkovitost končnih odjemalcev podpiramo predvsem projekte z naslednjimi ukrepi: 

 • zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom,
 • programi izvajanja energetskih pregledov,
 • namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih.

Učinkovita raba energije se z zgornjimi ukrepi zelo poveča ter tako omogoči končnim odjemalcem večji prihranek.

Neposredna spodbuda ukrepanju za učinkovito rabo energije je odvisna od:

 • doseženega prihranka,
 • višine nepovratnih sredstev,
 • dodeljenih s posameznim programom,
 • od pogojev iz vsakokratnega javnega razpisa.

Viri: www.geoplin.siwww.plinovodi.siwww.agen-rs.si

 

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje