Osebna izkaznica

 • Naziv družbe:

  Geoplin d. o. o. Ljubljana, družba za trgovanje z zemeljskim plinom

 • Skrajšan naziv:

  Geoplin d. o. o. Ljubljana

 • Naslov:

  Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706
  1001 Ljubljana

 • Telefon:

  01 582 08 00

 • Telefaks:

  01 582 08 03

 • E-pošta:
 • URL:
 • Uprava družbe:

  Tel.: 01 582 08 55
  mag. Jože Bajuk, direktor

 • Področje trženja:

  Tel.: 01 582 08 01
  mag. Zlatko Paska, direktor trženja

 • Področje nabave, trgovanja in logistike:

  Tel.: 01 582 08 01
  mag. Gregor Lukman, direktor za nabavo, trgovanje in trženje v tujini

 • Področje financ:

  Tel.: 01 582 08 01
  dr. Vesna Štager, direktorica za finance

 • Registracija:

  Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št. 061/10166700

 • Šifra dejavnosti:

  46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

 • Osnovni kapital:

  29.583.473,10 EUR

 • Matična številka:

  5025869000

 • ID št. za DDV:

  SI51503581

 • Bančni račun:

  Št. računa: 02923-0016962530

  IBAN:  SI56029230016962530

  SWIFT:  LJBASI2X

  Banka: Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

 

Skupina Geoplin

Geoplin je 100-odstotni lastnik hčerinskih družb:

Geoplin je 25-odstotni lastnik hčerinske družbe: 

Vseh pet družb tvori skupino Geoplin.

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje