Plinarna s tradicijo – Geoplin

Zemeljski plin je gorivo, ki v gospodinjstvu že vrsto let omogoča enostavno ogrevanje in hlajenje prostorov, pa tudi pripravo tople sanitarne vode. Seveda se zemeljski plin uporablja tudi na drugih področjih – v industriji, na področju storitvenih dejavnosti, trgovine, pri proizvodnji električne energije in v kogeneracijah, uporablja pa se lahko tudi kot pogonsko gorivo v transportu.

Plinarna Geoplin trguje, zastopa ter posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji, pa tudi v sosednjih državah. Naše odjemalce z zemeljskim plinom oskrbujemo že vrsto let. Poslovnim partnerjem zagotavljamo konkurenčno storitev, velik nabor produktov zemeljskega plina ter orodja za zmanjšanje cenovnih ter količinskih tveganj, vezanih na dobavo zemeljskega plina. Zagotavljamo tudi zanesljivost oskrbe, saj imamo več različnih nabavnih virov ter skladišč v tujini. Poleg učinkovite oskrbe našim strankam nudimo tudi dodatne storitve, ugodne cene, pa tudi visoko raven družbenega zavedanja. Zavedamo se namreč pomembnosti skrbnega ravnanja z okoljem ter naravo.

Zakaj zemeljski plin?

Mnogi lastniki različnih objektov, pa tudi posamezniki, ki gradijo na novo, se čedalje pogosteje odločajo za ogrevanje na plin. Slednji predstavlja popolnoma celovito rešitev, saj ga je mogoče uporabljati za ogrevanje prostorov, sanitarne vode, pa tudi kuhanje. Njegova uporaba je okolju prijazna. V primerjavi z ostalimi fosilnimi gorivi, so emisije ogljikovega dioksida pri izgorevanju zemeljskega plina veliko nižje. Med izgorevanjem plina saje ne nastajajo, zato je njegova uporaba zelo čista in udobna. Izkoristek goriva je zelo visok, njegovo skladiščenje pa ni potrebno. Za redno oskrbo ter skladiščenje namreč poskrbi ravno plinarna.

Kaj pa varnost uporabe?

Vsekakor je ob pravilni uporabi ter rednem vzdrževanju plinskih naprav ogrevanje oz. kuhanje z zemeljskim plinom popolnoma varno. Redno vzdrževanje naj vključuje redne preglede plinske napeljave v hiši, pa tudi plinskih trošil. Na ta način boste poskrbeli tudi za boljše delovanje, varčevanje z energijo ter prispevali k čistejšemu okolju. Ker vsako izgorevanje potrebuje kisik, poskrbite, da bo vaš dovod zraka v prostor zadosten.

Kako do ogrevanja na plin?

Plinarna Geoplin vam omogoča, da si dobavo zemeljskega plina priskrbite kar preko lokalnega dobavitelja. Široko omrežje plina je v Sloveniji sicer dostopno v več kot osemdeset občinah – najprej je potrebno poizvedeti, ali je dotično območje že pokrito s plinovodom, pozanimati pa se je potrebno tudi, kateri lokalni ponudnik zemeljskega plina je v okolici najbližji. Na občino se je potrebno obrniti po informacijo, ali je priklop na plinovod mogoč.

Nato je na vrsti izpolnitev vloge za izdajo soglasja za priključitev na omrežje. Slednjemu je potrebno priložiti še načrt notranje plinske napeljave ter soglasje morebitnih stanovalcev (v primeru večstanovanjske zgradbe).

Sodelovanje z večjimi odjemalci

Plinarna Geoplin sicer sodeluje tudi z večjimi odjemalci. Naša prioriteta je namreč vnos ter zagotavljanje odličnosti na vse segmente sodelovanja z našimi partnerji. Poleg zanesljive oskrbe slednjim nudimo tudi energetski pregled, s pomočjo katerega je mogoče določiti potrebne aktivnosti za optimizacijo energije. Naša plinarna vam v sodelovanju s strokovnjaki, ki prihajajo iz partnerskih podjetij omogoči ugotavljanje možnih prihrankov. Omogočamo vam tudi najem energetskega menedžerja ter svetovanje in dodatne storitve v primeru črpanja virov financiranja.

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje