Bilančna skupina

Geoplin nudi bilančne storitve v skladu s potrebami odjemalcev in predvidljivostjo njihovega odjema. Veliki industrijski odjemalci lahko samostojno napovedujejo dnevni odjem zemeljskega plina, s tem pomagajo optimizirati stroške odstopanj bilančne skupine in si v primeru ustrezne natančnosti napovedi znižujejo strošek za zemeljski plin. Ostalim odjemalcem Geoplin nudi celovito storitev izravnave v ceni zemeljskega plina.

Bilančna skupina je skupina z enim ali več udeleženci trga, s pripadajočimi prevzemno-predajnimi mesti, ki jo oblikuje dobavitelj zemeljskega plina in za katero organizator trga izračunava bilanco prilivov in odlivov energijskih tokov. Bilančna skupina je del bilančne sheme in se zanjo vrši bilančni obračun, kar vključuje spremljanje in obračunavanje odstopanj predaje in odjema zemeljskega plina od voznih redov.

Za vključitev v bilančno skupino izda dobavitelj odjemalcu soglasje, v primeru da ima slednji veljavno pogodbo o dobavi zemeljskega plina. 

 

Produkti in storitve

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje