Kupci - partnerji

Večji odjemalci

Prioriteta Geoplina je stalno zagotavljanje odličnosti v vse segmente sodelovanja s poslovnimi partnerji. To pomeni poznavanje pričakovanj in želja odjemalcev, nenehno iskanje optimalnih rešitev na področju oblikovanja cene, fleksibilnosti in prožnosti dobav ter drugih pogojev sodelovanja, vse to ob nezmanjšani skrbi za zagotavljanje najvišje možne stopnje zanesljivosti dobav.

Geoplin dobavlja zemeljski plin industriji, proizvajalcem električne energije, negospodarstvu, storitvenim dejavnostim ter drugim dobaviteljem zemeljskega plina za nadaljnjo prodajo v široki potrošnji, to je gospodinjstvom in drugim komercialnim uporabnikom.

Gospodinjstva in drugi odjemalci

Geoplin dobavo zemeljskega plina gospodinjstvom in drugim manjšim komercialnim uporabnikom v posameznih občinah zagotavlja preko lokalnega dobavitelja zemeljskega plina. Za ponudbo ali podrobnosti glede možnosti dobave se obrnite neposredno nanj.

Če ste končni negospodinjski odjemalec ali bi to želeli postati in v vaši občini dobave ne omogočajo v spodnjem zemljevidu navedeni dobavitelji, nam pošljite sporočilo.

Produkti in storitve

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje