Dobava zemeljskega plina - Zagotavljanje oskrbe

Viri in transportne poti 

Slovensko plinovodno omrežje je s povezavo na plinovode sosednjih držav integralni del evropskega plinovodnega omrežja. Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. Z zemeljskim plinom oskrbuje večje odjemalce na osnovi večletnega ali kratkoročnega pogodbenega sodelovanja. Odjemalcem zagotavlja konkurenčnost in visoko raven zanesljivosti oskrbe iz več nabavnih virov in skladišč v tujini ter organiziranjem transporta zemeljskega plina po mednarodnih plinovodih od primopredajnih točk tujih dobaviteljev do slovenske meje. 

Trenutno dobava zemeljskega plina v Slovenijo poteka iz Rusije in posameznih vozlišč evropskega plinskega trga in sicer kot kombinacija, dolgoročnih pogodb in kratkoročnih nakupov. Iz Avstrije zemeljski plin fizično priteče preko vstopne točke Ceršak, iz Italije pa na vstopni točki Šempeter. Zemeljski plin, ki se nahaja na trgovalnih vozliščih evropskega trga, je črpan tako v Evropi kot tudi v Severni Afriki in Rusiji. Poleg plinovodov pa se za transport uporablja tudi utekočinjen zemeljski plin, ki se dobavlja v severnomorske plinske terminale.  

Transport oz. dobava zemeljskega plina do Slovenije poteka po visokotlačnih transportnih plinovodih. Iz ruske smeri ti potekajo prek Ukrajine, Slovaške in Avstrije. Obstoječi slovenski plinovodni sistem je dolg preko 1060 km, premeri cevi znašajo do vključno DN 800 mm in so pod obratovalnim tlakom do vključno 70 bar.

Učinkovit prenos zemeljskega plina od oddaljenih črpališč do končnih uporabnikov omogočajo mednarodni visokotlačni prenosni plinovodi. Pred transportom se zemeljski plin v tehnološkem procesu očisti nečistoč in drugih neustreznih primesi. Dobavo zemeljskega plina po plinovodih omogočajo kompresorji, ki zvišujejo tlak v ceveh in ga tako potiskajo naprej. Kompresorske postaje so nameščene vsakih 70 do 180 km.

Uporaba skladišč 

S podzemnimi skladišči zemeljskega plina Geoplin zagotavlja uravnavanje povpraševanja uporabnikov in ponudbe proizvajalcev zemeljskega plina ter s tem optimizira svoj portfelj. Podzemna skladišča omogočajo tudi večjo zanesljivost oskrbe v primeru, da bi bila dobava zemeljskega plina iz tujine omejena ali posebnih vremenskih razmer. 

Dolgoročni viri, direktno od proizvajalcev in zanesljivost dobave 

Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah. Na osnovi pogodbenega razmerja omogoča standarde zanesljive dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem skladno s standardi. Posebni odjemalci so gospodinjstva, odjemalci, ki opravljajo zdravstveno, vzgojno-varstveno, izobraževalno, socialno-varstveno in podobno dejavnost. Zakonodaja podrobneje opredeljuje pravico posebnim odjemalcem do nujnih količin zemeljskega plina in jih uvršča na zadnje mesto po vrsti odklopa trošil pri zmanjšani dobavi.

Geoplin za svojo bilančno skupino izvaja napovedovanje porabe zemeljskega plina, kar je osnova za uravnavanje med potrebnim in dobavljenim zemeljskim plinom v plinovodno omrežje. Končni rezultat za odjemalce je optimiranje stroškov. Dolgoročne pogodbe zagotavljajo zanesljiva dobava zemeljskega plina, razvoj evropskega plinskega trga pa narekuje tudi večjo prisotnost na plinskih vozliščih, preko katerih kratkoročno trgovanje prinese potrebno fleksibilnost in sledenje dnevnim cenam. Geoplin bo še naprej stremel k učinkoviti in kakovostni dobavi svojim odjemalcem, zato se intenzivno širi po evropskih plinskih trgih.

 

Produkti in storitve

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje