Geocom

Geocom

 • Naziv družbe: Geocom, družba za energetski inženiring, d. o. o.
 • Skrajšan naziv: Geocom d. o. o.
 • Naslov: p. p. 3406, 1001 Ljubljana
 • Sedež: Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana 
 • Telefon: +386 (0)1 5820 801
 • Telefaks: +386 (0)1 5820 803
 • URL: www.geoplin.si
 • Registracija: Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št. 13465100
 • Organi: Skupščina: en družbenik, 100 % lastnik Geoplin d. o. o. Ljubljana 
  Direktor: David Štoka
 • Šifra dejavnosti: 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
 • Osnovni kapital: 242.030,00 EUR
 • Matična številka: 1622668000
 • Davčna št.: 13770047
 • TRR poslovni račun: 02923-0090403946 odprt pri Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana

Poslovni delež družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana: 100 %