Vprašanja in odgovori

Kaj je zemeljski plin?

Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Je zmes različnih plinov, od katerih je največ metana CH4 (do 99 %), prisotni pa so še etan, propan, butan, primesi težjih ogljikovodikov, dušik in ogljikov dioksid. Zemeljski plin se pridobiva iz podzemnih nahajališč in nato po plinovodnih omrežjih, ki ležijo pod površjem, potuje do uporabnika. Več

Kakšna je zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom?

Geoplin na osnovi pogodbenega razmerja omogoča standarde zanesljive dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem skladno s standardi.

Posebni odjemalci so gospodinjstva, odjemalci, ki opravljajo zdravstveno, vzgojno-varstveno, izobraževalno, socialno-varstveno in podobno dejavnost. Zakonodaja podrobneje opredeljuje pravico posebnim odjemalcem do nujnih količin zemeljskega plina in jih uvršča na zadnje mesto po vrsti odklopa trošil pri zmanjšani dobavi. Več

Kje si gospodinjstvo priskrbi dobavo zemeljskega plina?

Geoplin dobavo zemeljskega plina gospodinjstvom in drugim manjšim komercialnim uporabnikom v posameznih občinah zagotavlja preko lokalnega trgovca z zemeljskim plinom. Več

Kje dobim informacije o priključitvi novega večjega uporabnika na plinovodno omrežje?

Priključitev je fizična priključitev potencialnega uporabnika omrežja na plinovodno prenosno omrežje. Priključitev na prenosno plinovodno omrežje je seveda predpogoj za neposredno dostopanje do prenosnega plinovodnega omrežja.

Več informacij na: www.plinovodi.si

Kako se oblikuje cena zemeljskega plina?

Odvisno od tipa sklenjene pogodbe se prodajna cena zemeljskega plina spreminja glede na vrednosti vplivnih elementov v enačbi, ki so vezani na cene nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih ter vrednost ameriškega dolarja.

V odvisnosti od velikosti in profila odjema posameznega odjemalca (faktor obremenitve) se lahko pod drugačnimi pogoji del količin dobavljenega zemeljskega plina obračunava na osnovi vrednosti borznih indeksov, pri čemer se za te količine zemeljskega plina uporablja drugačna metodologija nabave, dobave in prevzema. Več

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje