Zelena energija

Zemeljski plin je okolju prijazen energent. Je zelena energija in najčistejše fosilno gorivo, saj pri zgorevanju proizvaja manjše emisije CO2 kot druga fosilna goriva in prispeva k manjši emisiji toplogrednih plinov v ozračje.

Zemeljski plin je zelena energija, ki ima vrsto okoljevarstvenih prednosti pred drugimi fosilnimi gorivi. Vsebuje manj nečistoč kot so žveplo, dušik in prašni delci. Metan, ki je glavna sestavina zemeljskega plina, je ogljikovodik z najmanjšo vsebnostjo ogljika. Tako se pri zgorevanju zemeljskega plina sprošča 25 odstotkov manj emisij CO2 kot pri zgorevanju kurilnega olja in približno 45 odstotkov manj emisij kot pri zgorevanju premoga.

Med druge okoljevarstvene argumente za uporabo zemeljskega plina spada tudi okolju prijazen transport po podzemnih plinovodih in dejstvo, da proizvodnja zemeljskega plina ne zahteva kompleksnega procesa rafiniranja.

Svet si danes prizadeva za zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov v ozračje, kar sta cilja Kjotskega protokola. Zaveza Evropske unije je zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 20 odstotkov do leta 2020. Širjenje uporabe zemeljskega plina kot »zelenega energenta« lahko pomembno prispeva k doseganju zastavljenih okoljevarstvenih ciljev.

 

 

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje