Zgodovina

Že 40 let postavljamo mejnike razvoja in skrbimo za svetlo in toplo prihodnost.
1974
Ustanovitev Sektorja za zemeljski plin v tedanjem Petrolu in podpis Samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za realizacijo programa plinifikacije Slovenije.
1975
Ustanovitev družbe, preoblikovanje Sektorja v Petrol TOZD Zemeljski plin.
1977
Začetek gradnje slovenskega plinovodnega omrežja.
1978
Začetek transporta zemeljskega plina na Hrvaško, skladiščenja zemeljskega plina in oskrbe slovenskih odjemalcev z zemeljskim plinom iz ruskega vira.
1979/2004
Večkratno statusno preoblikovanje podjetja, širitev plinovodnega omrežja, priključevanje novih odjemalcev in krepitev zanesljivosti oskrbe z uporabo najetih skladišč, dobavo zemeljskega plina iz Alžirije (1992) in Avstrije (2001).
2005
Geoplin d.o.o. Ljubljana ohrani dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom in v hčerinsko družbo Geoplin plinovodi d.o.o. izloči dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.
2012
Certificiranje hčerinske družbe Plinovodi d. o. o. kot neodvisnega operaterja prenosnega sistema.
2013
Rast družbe in širjenje prodaje v tujini.

Ponudba celovitih energetskih rešitev.
2014
Ustanovitev hčerinske družbe na Hrvaškem ob pridobitvi ustreznih licenc za trgovanje ter registracija lastne bilančne skupine.

Aktivno članstvo na plinskih vozliščih in borzah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem.

Izvedba in zagon projektov energetskega pogodbeništva za postavitev enot SPTE (umestitev in zagon naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije)

Zanesljivo z nami tudi vnaprej.

 • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

  Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
 • Uporaba zemeljskega plina narašča

  Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
 • Transport zemeljskega plina je nemoteč

  Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
 • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

  Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
 • Utekočinjen zemeljski plin

  Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
 • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

  Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
 • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

  Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
 • Kaj je zemeljski plin?

  Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
 • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

  Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje