GEOPLIN TOE

  • Naziv tvrtke:

    GEOPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i opskrbu energentima

  • Skraćeni naziv:

    GEOPLIN d.o.o.

  • Sjedište:

    Radnička cesta 177, 10000 Zagreb

  • Telefon:

    +385 (0)1 6182 271

  • Telefaks:

    +385 (0)1 6182 272

  • URL:
  • VBS:
  • Registracija:

    Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu

  • Osnivač:

    Jedini osnivač d.o.o., 100 % vlasnik Geoplin d. o. o. Ljubljana

  • Organi:

    Direktor: Zvonimir Jonjić

    Prokurist: Emil Wein

    Nadzorni odbor: mag. Gregor Lukman, Jurij Planinc

    Skupština: jedan član društva, 100% vlasnik Geoplin d.o.o. Ljubljana

  • Djelatnost:

    Trgovina plinom

    Opskrba plinom

  • Osnovni kapital:

    1.200.000,00 KN

  • OIB:

    79143436702

  • MBS:

    080895019

  • Žiro račun:

    HR5223400091110641630 otvoren u Privrednoj banci Zagreb d. d.

  • Kontakt:

    +385 (0)1 6182 271

     

  • O Geoplinu – brošura
  • Dokumenti i obrasci
  • Zemeljskega plina je dovolj še za več kot 55 let

    Trenutna svetovna zaloga zemeljskega plina zadostuje za več kot 55 let. Več
  • Uporaba zemeljskega plina narašča

    Delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije po vsem svetu je 22 %. Več
  • Transport zemeljskega plina je nemoteč

    Transport in skladiščenje zemeljskega plina potekata pod zemljo in tako ne ovirata ljudi in okolja. Več
  • Zemeljski plin sprosti 20−50 % manj CO2

    Za ogrevanje domov ali za industrijske namene zemeljski plin sprosti 25−50 % manj CO2 na enoto proizvedene energije. Več
  • Utekočinjen zemeljski plin

    Večina novejših virov plina se danes izvaža v obliki utekočinjenega zemeljskega plina. Več
  • Zemeljski plin ima višjo konverzijo

    Zemeljski plin je učinkovitejši od drugih fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije ali toplote. Več
  • Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo

    Zemeljski plin je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Več
  • Kaj je zemeljski plin?

    Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Več
  • Zemeljski plin je lahko star tudi 100 milijonov let

    Starost zemeljskega plina prihaja od razpada prazgodovinskih bitij in rastlin. Več
Družba Geoplin
Produkti in storitve
Zemeljski plin
Družba in okolje