Poslovanje v tujini

Geoplin je že vrsto let aktiven na tujih trgih v sodelovanju z najbolj uveljavljenimi trgovci z zemeljskim plinom tako v smislu dolgoročnih nabavnih pogodb kot tudi preko kratkoročnega OTC-trgovanja. 

Avstrija

slika vsebina

Dolgoročne transportne in skladiščne pogodbe, lastna bilančna skupina ter aktivno članstvo na borzi CEGH. 

Hrvaška

slika vsebina

Ustanovljeno hčerinsko podjetje z lastno bilančno skupino in energetsko licenco, ki omogoča trgovanje z zemeljskim plinom in oskrbo končnih odjemalcev.

Madžarska

slika vsebina

Licenca za trgovanje na veleprodajnem trgu, bilančna pogodba s sistemskim operaterjem, krovna pogodba za zakup skladiščnih zmogljivosti. 

Italija

slika vsebina

Licenca za trgovanje na vozlišču PSV.

Ukrajina

slika vsebina

Vzpostavljena infrastruktura za trgovanje in skladiščenje zemeljskega plina.

Slovaška

slika vsebina

Vzpostavljena infrastruktura za trgovanje z zemeljskim plinom.

Srbija

slika vsebina

Ustanovljena hčerinska družba za trgovanje z zemeljskim plinom.