Zemeljski plin v Sloveniji in svetu

Začetki oskrbe Slovenije z zemeljskim plinom segajo v leto 1974, ko je bil podpisan sporazum o združevanju sredstev za realizacijo programa plinifikacije Slovenije. Izgradnja plinovodnega omrežja se je začela leta 1977, leto kasneje pa se je začela njegova uporaba, in sicer za oskrbo prvih odjemalcev v Sloveniji ter za transport zemeljskega plina na Hrvaško

Zemeljski plin v Sloveniji

Poraba zemeljskega plina v Sloveniji

Milijarde na Sm3

Gospodinjski odjemalci na distribucijskih sistemih

Negospodinjski odjemalci na distribucijskih sistemih

Negospodinjski odjemalci na prenosnem sistemu

Negospodinjski odjemalci na zaprtih distribucijskih sistemih

Zemeljski plin v svetu

Kapaciteta skladišč zemeljskega plina

Teravatne ure (TWh)

Poraba zemeljskega plina v Evropi

Milijarde na Sm3