O Geoplinu
Zakaj izbrati geoplin?
Zemeljski plin

Vsestranska uporaba zemeljskega plina

V široki potrošnji ter na področju trgovine, storitvenih dejavnosti in negospodarstva se zemeljski plin uporablja za ogrevanje in hlajenje prostorov, kuhanje ter pripravo tople sanitarne vode. V industriji se zemeljski plin kot vir toplote uporablja v tehnoloških postopkih, kot surovina v kemični industriji, uporablja pa se tudi za proizvodnjo električne energije.

Področja uporabe ›
Družba in okolje

Zemeljski plin ima pomembno vlogo pri prehodu iz ogljične v brezogljično družbo.

Okoljska politika skupine Geoplin je usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, vzpostavljanje boljših okoljskih razmer in v ohranjanje okolja za prihodnje rodove. Zemeljski plin proizvede najmanj CO2 med vsemi fosilnimi gorivi. Transport po podzemnih plinovodih ne obremenjuje ozračja in proizvodnja ne zahteva kompleksnega procesa rafiniranja.

Premog Coal 129,8% več emisij* kot zemeljski plin
Nafta Coal 81,1% več emisij* kot zemeljski plin
Biogorivo
iz odpadkov Coal 15,2% več emisij* kot zemeljski plin
Vir: RTE-France.com * na enoto proizvedene energije