Zgodovina

Že 40 let postavljamo mejnike razvoja in skrbimo za svetlo in toplo prihodnost.

1974

slika vsebina

Ustanovitev Sektorja za zemeljski plin v tedanjem Petrolu in podpis Samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za realizacijo programa plinifikacije Slovenije.

1975

slika vsebina

Ustanovitev družbe, preoblikovanje Sektorja v Petrol TOZD Zemeljski plin.

1977

slika vsebina

Začetek gradnje slovenskega plinovodnega omrežja.

1978

slika vsebina

Začetek transporta zemeljskega plina na Hrvaško, skladiščenja zemeljskega plina in oskrbe slovenskih odjemalcev z zemeljskim plinom iz ruskega vira.

1979/2004

slika vsebina

Večkratno statusno preoblikovanje podjetja, širitev plinovodnega omrežja, priključevanje novih odjemalcev in krepitev zanesljivosti oskrbe z uporabo najetih skladišč, dobavo zemeljskega plina iz Alžirije (1992) in Avstrije (2001).

2005

slika vsebina

Geoplin d.o.o. Ljubljana ohrani dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom in v hčerinsko družbo Geoplin plinovodi d.o.o. izloči dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

2012

slika vsebina

Certificiranje hčerinske družbe Plinovodi d. o. o. kot neodvisnega operaterja prenosnega sistema.

2013

slika vsebina

Rast družbe in širjenje prodaje v tujini.

Ponudba celovitih energetskih rešitev.

2014

slika vsebina

Ustanovitev hčerinske družbe na Hrvaškem ob pridobitvi ustreznih licenc za trgovanje ter registracija lastne bilančne skupine.

Aktivno članstvo na plinskih vozliščih in borzah v AvstrijiItaliji in na Madžarskem

Izvedba in zagon projektov energetskega pogodbeništva za postavitev enot SPTE (umestitev in zagon naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije)

2020

slika vsebina

Geoplinov delež prodaje tujim kupcem v regiji presegel 70 % celotne prodaje, poslujemo v sosednjih državah in regiji jugovzhode Evrope ter širše.