Preračunajte med različnimi merskimi enotami zemeljskega plina.

Nm³ (25 ℃, 0 ℃)
Sm³ (25 ℃, 15 ℃)
GCV (bruto kalorična vrednost) = 10,750 kWh/Sm³
Vrednost kalorične vrednosti, ki se uporablja za preračun med prostorninskimi in energijskimi vrednostmi.