Naše prednosti

Zanesljivost dobav

slika vsebina

Dolgoročne in srednjeročne pogodbe, sklenjene neposredno z različnimi proizvajalci in dobavitelji plina: zanesljiva in stabilna dobava zemeljskega plina.

Razpršen nabavni portfelj in učinkovita raba skladišč: nemotena dobava zemeljskega plina tudi v kriznih razmerah (npr. ob eksploziji v plinskem vozlišču Baumgarten leta 2017, redukcije dobav v času rusko-ukrajinske plinske krize leta 2009).

Geoplin vsem svojim odjemalcem zagotavlja zanesljivost in prilagodljivost dobav, ki temelji na razpršenih nabavnih virih, vključujoč dolgoročne nabavne vire iz Rusije in Evropske unije ter nabave na plinskih vozliščih. Pri tem sodeluje z največjimi in najbolj uveljavljenimi dobavitelji zemeljskega plina. Ena od konkurenčnih prednosti Geoplina kot dobavitelja zemeljskega plina je tudi, da ima sklenjene pogodbe s proizvajalci zemeljskega plina. Skladiščne zmogljivosti, s katerimi razpolaga Geoplin in v katerih so na voljo dodatne količine zemeljskega plina, še dodatno povečujejo zanesljivost oskrbe naših kupcev.

Strokovnost

slika vsebina

Več kot 45 let izkušenj na področju delovanja na mednarodnih in domačem trgu zemeljskega plina: 75% tržni delež v Sloveniji, zaupajo nam največji industrijski odjemalci iz vseh gospodarskih panog.

Širitev poslovanja in trgovanja z zemeljskim plinom na številne evropske oz. vzhodnoevropske trge: možnosti optimizacije cenovno količinskega portfelja.

Storitve izvajanja projektov učinkovite rabe energije (URE): izboljšanje energetske učinkovitosti naših strank in družbe v celoti. 

Tržne inovacije

slika vsebina

Nenehno izpopolnjevanje produktov in storitev: najsodobnejši trendi trgovanja z zemeljskim plinom v domačem in mednarodnem okolju

Originalni produkti: edini ponudnik nekaterih posebnih produktov, prilagojenih potrebam strank, in zagotavljanje dodatnih prednosti pri uporabi

Originalne storitve: hitra odzivnost na spremembe na trgu in pomoč strankam v kriznih / nepričakovanih razmerah

Skrbništvo in osebni pristop

slika vsebina

Redno spremljanje, obveščanje, svetovanje strankam

Hitra odzivnost na potrebe strank

Prilagajanje glede na nepričakovane spremembe

Družbena odgovornost

slika vsebinaDo odjemalcev s cenovno konkurenčno, zanesljivo, prilagodljivo in kakovostno oskrbo gospodarstva ter prebivalstva z zemeljskim plinom.

Do lastnikov z zagotavljanjem pričakovane donosnosti poslovanja in dolgoročnega obstoja družbe.

Do zaposlenih z zagotavljanjem zdravega in stabilnega delovnega okolja ter pogoji za strokovno rast.

Do okolja z ekološko sprejemljivo oskrbo ter odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.

Zaupajo nam

slika vsebina

Največja podjetja na področju distribucije zemeljskega plina in največja podjetja na področju jeklarstva, papirništva, barvne metalurgije, steklarstva, kemične industrije ter kovinsko predelovalne industrije.