Politika zasebnosti (GDPR)

I. VIZIJA ZASEBNOSTI

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V družbi Geoplin d. o. o. Ljubljana (Geoplin) spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe Geoplin. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki sta nujno potrebna za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

II. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Geoplin je zanesljiv trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. To želi tudi ostati in se nadalje razvijati. Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinomv Sloveniji in v sosednjih državah. Zanesljivost oskrbe Geoplin zagotavlja iz razpršenih nabavnih virov in nudenjem dodatnih storitev. Pri tem posebno pozornost namenja skrbnemu ravnanju z okoljem in družbeno odgovornemu ravnanju.

V družbi se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. 

III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Družba Geoplin osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb, kot so npr. pogodba o dobavi zemeljskega plina, pogodba o prodaji storitev energetskih rešitev, pogodba za uporabo spletnih in mobilnih aplikacij ter druge pogodbe. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oziroma povpraševanja posameznika. V primeru storitev prek spleta družba zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost. Podatki se kodirajo in se na strežnik Geoplina prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja npr. v spletno poslovalnico.

Geoplin obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja, na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Geoplina, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Geoplin na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganja vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganja nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema) in za statistične obdelave, namenjene pripravi poročil, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimizirani podatki.

Geoplin zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oziroma portalov in štetja uporabnikov na spletnem mestu oziroma portalu. Geoplin uporablja naslednje piškotke:

Skupina 1: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oziroma spletni portal v lasti oziroma upravljanju Geoplina ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršno koli interakcijo s spletno stranjo, ki gre prek klikanja na enostavne povezave.

Skupina 2: z njimi Geoplin analizira promet na posamezni spletni strani oziroma portalu, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškotek s klikom na gumb na spletni strani oziroma z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih.

Skupina 3: so piškotki partnerskih storitev, kot so: Facebook, Twitter, Google idr. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo.

IV. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg Geoplina (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki Geoplinu nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, zunanji tržniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing in organizatorji dogodkov ter zastopniki Geoplina pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

V primeru da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države oziroma organizacije ali podjetja, ki imajo sedež zunaj Evropske unije, tj. v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oziroma Sloveniji, bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi predpisi in predpisi EU. 

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Geoplin d. o. o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Geoplin bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave, in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če pa so osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke Geoplin tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Geoplin podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Maj 2018