Okolje in družbena odgovornost

slika vsebina

Zemeljski plin je ključni energent ekološko ozaveščene oskrbe z energijo. Družba primarno obliko energije zajema iz nedrja narave ter jo z odgovornim in skrbnim ravnanjem vrača v okolje. S skrbjo za trajnostni razvoj skrbi za dobrobit sedanje in prihodnjih generacij.

Okoljska politika skupine Geoplin je usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, vzpostavljanje boljših okoljskih razmer in ohranjanje okolja za prihodnje rodove.

Sponzorstva

slika vsebina

Geoplin pokrovitelj in darovalec: Na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti je delovanje družbe Geoplin usmerjeno tudi v krepitev pozitivne prepoznavnosti družbe Geoplin v Sloveniji in regiji ter uresničevanje tradicionalne zaveze družbe Geoplin, da prispeva k razvoju in dobrobiti lokalnega okolja.

Geoplin pri načrtovanju sponzorstev in donatorstva  zasleduje načelo uravnoteženosti in zadostne razpršenosti na način, da podpira različne športne prireditve, profesionalne športnike, kulturne in umetniške dogodke ter strokovne konference. Izbor sponzorirancev in prejemnikov donacij se opravlja glede na medijsko pokritje, doseganje vrhunskih rezultatov, dogodke, pri katerih je v ospredju izmenjava znanj na energetskem in še posebej na plinskem področju, medtem ko je pri humanitarnih prispevkih izbor odvisen od trenutno aktualnih potreb ljudi in okolja.

Etični kodeks

slika vsebina
Prenesi datoteko

Geoplin pri svojem poslovanju dosega najvišje standarde korporativnega upravljanja in najvišje etične norme, ki so zajeti tudi v etičnem kodeksu.

Varnost in zdravje

slika vsebina

Zemeljski plin sodi med najkakovostnejša fosilna goriva, saj prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in boljši kakovosti zraka.

Uporaba zemeljskega plina zahteva strokovno ter odgovorno ravnanje. Ob upoštevanju tega je zemeljski plin prijazno fosilno gorivo.

V primeru težav ali morebitne nevarnosti povezane z zemeljskim plinom se obrnite na sistemskega operaterja prenosnega omrežja ali lokalnega sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.