Okolju prijazen energent

Zemeljski plin je okolju prijazen energent

slika vsebina

Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo, ki ima naslednje prednosti:

 • je nizkoogljično gorivo;
 • pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, ...) kot pri kurilnem olju, bencinskem in dizelskem gorivu, naftnem plinu in biomasi. Tako se pri zgorevanju zemeljskega plina sprošča 15 % manj emisij CO2 kot pri zgorevanju lesa, 30% manj emisij CO2 kot pri zgorevanju nafte in 45 % manj emisij CO2 kot pri zgorevanju premoga;
 • tehnologije na zemeljski plin imajo nadpovprečne izkoristke, višje kakor npr. premog ali les;
 • z uporabo zemeljskega plina za ogrevanje ali kot pogonskega goriva ne onesnažujemo okolja z mikro prašnimi delci (PM10 in PM2,5), ki povzročajo bolezni srca in dihal;
 • zamenjava premoga in nafte z zemeljskim plinom pri proizvodnji električne energije in v prometu je najhitrejši in najcenejši način, da zagotovimo doseganje ciljev zmanjšanja izpustov CO2.

V luči doseganja ciljev Kjotskega protokola in Evropskega zelenega dogovora (angl. European Green Deal) na ravni Evropske unije, je ravno zemeljski plin prepoznan kot energent, s katerim bo v bodoče moč izpeljati prehod k brezogljični družbi. Pri tem bo poleg sintetičnega metana ključno vlogo igral zeleni vodik, pridobljen iz obnovljivih virov, ki bo s primešavanjem zemeljskemu plinu omogočal njegovo razogličenje, tako na področju industrije in gospodinjstev kot na področju kopenskega in pomorskega prometa.

Zemeljski plin je energent, ki danes predstavlja steber energetske oskrbe industrije in energetskih družb ter ob bistveno manjših vplivih na okolje v primerjavi z ostalimi fosilnimi gorivi porabnikom zagotavlja nemoteno in zanesljivo oskrbo, na kar se je v kombinaciji z zelenimi energijami moč zanašati tudi v bodoče. 


Uporaba

slika vsebina

Zaradi številnih pozitivnih lastnosti se zemeljski plin danes uporablja na širokem spektru dejavnosti, in sicer:

 • v industriji
 • uporaba v tehnoloških postopkih;
 • kot surovina v posameznih gospodarskih panogah;
 • proizvodnja električne energije in/ali soproizvodnja toplotne in električne energije;
 • ogrevanje vode ter proizvodnih in drugih prostorov;

 • v široki potrošnji
 • ogrevanje in hlajenje prostorov;
 • kuhanje;
 • priprava tople sanitarne vode;

 • v prometu
 • vozila, ki uporabljajo zemeljski plin kot pogonsko sredstvo (v stisnjeni ali utekočinjeni obliki), zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in izboljšujejo kakovost zraka;
 • osebna in gospodarska vozila na stisnjen ali utekočinjen zemeljski plin občutno znižujejo stroške za gorivo. 


Glavne značilnosti in prednosti uporabe zemeljskega plina v široki potrošnji:

 • stroškovno konkurenčen energent;
 • ni potrebno skladiščenje goriva (rezervoar ni potreben – prihranek prostora in večja varnost);
 • visoka stopnja udobja pri eksploataciji;
 • visoki izkoristki goriva (plinski kondenzacijski kotli dosegajo izkoristek blizu 100 %);
 • čisto izgorevanje (najmanjše emisije škodljivih snovi v okolje);
 • sodobna kogeneracijska postrojenja imajo visoke izkoristke, kar je še posebej pomembno za racionalno rabo energije in za zaščito okolja.