AVK sprejel zaveze družbe Geoplin in zaključil postopek

NOVICE | 15. 11. 2017

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 10. 11. 2017 v postopku ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja izdala odločbo, s katero je sprejela predlog zavez ravnanja na trgu družbe Geoplin. Z izdajo odločbe je postopek zaključen. Agencija je v odločbi izrecno poudarila, da predmetna odločba o zavezah ne vsebuje ugotovitve, da je ravnanje družbe Geoplin v preteklosti predstavljalo kršitev konkurenčnega prava.

Družba Geoplin je prepričana, da s svojim ravnanjem v preteklosti ni kršila konkurenčnega prava. Poslovanje na trgu dobave zemeljskega plina je bilo vedno v skladu s pravili konkurence in v ničemer ni odstopalo od ravnanja drugih dobaviteljev zemeljskega plina na primerljivih relevantnih trgih.

Ker želi družba Geoplin svoje aktivnosti usmeriti v razvoj poslovanja, je z namenom zaključka kompleksnega in dolgotrajnega postopka agenciji predlagala sprejem določenih zavez, agencija pa je te zaveze sprejela kot sorazmerne, ustrezne in utemeljene. Družba Geoplin izpostavlja, da so predlagane zaveze (tudi) posledica razvoja trga dobave zemeljskega plina, ki je visoko konkurenčen in, kot je potrdila Evropska komisija pri presoji koncentracije družb Petrol in Geoplin, zaradi prostih prenosnih kapacitet in dostopa do zemeljskega plina na trgovalnih vozliščih ni regionalno omejen na ozemlje Slovenije.

Logogeoplin Pantone 287u 800x370