Geoplin pridobil Certifikat bonitetne odličnosti AAA

NOVICE | 14. 6. 2016

V mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 evropskih državah, ki jo je izvedla Bonitetna hiša Bisnode, se je družba Geoplin uvrstila med 2,3 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v razred AAA.

V letu 2015 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost zgolj 3.744 podjetij, registriranih je približno 163.056. S tem je družba Geoplin pridobila Certifikat bonitetne odličnosti AAA.

Bonitetna odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,15 % verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,93 % verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98 % verjetnost).
Aaa Slo Naslovnica