Geoplin sponzor 21. Dnevov energetikov

NOVICE | 19. 3. 2019

Dnevi energetikov 2019 so osrednji dogodek energetskih menedžerjev in strokovnjakov iz slovenskih podjetij, raziskovalnih inštitucij in vseh tistih, ki poslujejo po načelu učinkovite rabe energije. Rdeča nit letošnje konference bodo izzivi in priložnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo, saj smo v času oblikovanja dolgoročne strategije nizkih emisij do leta 2050 ter priprave nacionalnega energetsko-podnebnega načrta, ki bosta začrtala srednje- in dolgoročno vizijo energetskega razvoja.

21 Logo Original