Geoplin uspešno zaključil leto 2015

NOVICE | 25. 5. 2016

Geoplin uspešno zaključil leto 2015

 

Družbeniki Geoplina so se na današnji 35. skupščini družbe seznanili z uspešnim poslovanjem skupine in družbe Geoplin v letu 2015. Kazalniki poslovanja kažejo, da se je skupina Geoplin kljub zahtevnemu in dinamičnemu poslovnemu okolju uspešno soočala z izzivi in leto 2015 zaključila s spodbudnimi rezultati. Skupina Geoplin je v 2015 dosegla 412,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, matična družba pa 390 milijonov evrov.

 

Na področju prodaje zemeljskega plina je skupina Geoplin dosegla bistveno rast glede na preteklo leto, prodaja zmogljivosti za prenos zemeljskega plina po prenosnem plinovodnem sistemu pa je bila primerljiva z realizacijo iz leta 2014. Čisti prihodki od prodaje skupine so dosegli 412,1 milijona evrov in so bili 9,1 % višji kot v letu 2014. Uspešno poslovanje skupine Geoplin se odraža tudi v 15,8-odstotnem povečanju EBITDA v primerjavi z letom 2014, in sicer je bil v 2015 dosežen EBITDA v višini 36,7 milijona evrov.

 

Matična družba je bila v letu 2015 osredotočena predvsem v razvoj osnovne dejavnosti trženja zemeljskega plina in trgovanja, v nadaljnji razvoj trgovalne infrastrukture, v razvoj trgovanja, v razvoj in trženje energetskih produktov ter energetskih storitev s področja učinkovite rabe energije, energetskega svetovanja in pogodbeništva s področja obnovljivih virov energije. V letu 2015 je Geoplin dosegel 29,4-odstotno rast prodaje zemeljskega plina glede na leto 2014 in najvišji obseg prodaje v zadnjih desetih letih. Glede na leto 2014 so povečali prodajo tako na domačem trgu (za 8 %) kot na tujem trgu (za 60,4 %). Na tujem trgu je bilo prodanih 51 % vseh količin zemeljskega plina. Matična družba je v 2015 dosegla čisti dobiček v višini 6,6 milijona evrov, kar predstavlja 22,5-odstotno povečanje glede na leto 2014.

Družbeniki so upravi in nadzornemu svetu na današnji skupščini podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.

Logogeoplin Pantone 287u 800x370