Informacija o 49. skupščini družbe Geoplin

NOVICE | 24. 10. 2022

Na skupščini družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki se je zaključila 21. 10. 2022, so bili družbeniki Petrol d.d., Ljubljana s 74,34-odstotnim lastniškim deležem, Republika Slovenija s 25,01-odstotnim lastniškim deležem ter ostala dva manjša družbenika med drugim seznanjeni z nekaterimi kadrovskimi spremembami v organih vodenja in nadzora v odvisnih družbah skupine Geoplin ter z odstopom poslovodje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je odstopil iz osebnih razlogov.

Za novega glavnega direktorja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je bil imenovan mag. Matija Bitenc, za direktorja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana pa mag. Jože Bajuk, oba sta tudi člana uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana. 

Skupščina je podala predhodno soglasje za sklenitev pogodbe o posojilu, s katerim bo zagotovljena likvidnost in nemoteno poslovanje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.

 Vodstvo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana še naprej izvaja vse aktivnosti za zagotavljanje nemotene oskrbe slovenskih odjemalcev zemeljskega plina.

Logogeoplin Pantone 287u 800x370