Informacija o 50. skupščini družbe Geoplin

NOVICE | 29. 11. 2022

Informacija o 50. skupščini družbe Geoplin

 

Na včerajšnji 50. skupščini družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana so družbeniki podali soglasje k podaljšanju pogodbe o posojilu, s katerim bo največji družbenik, Petrol d.d., Ljubljana, zagotovil likvidnost in nadaljnje nemoteno poslovanje Geoplina. Poslovodstvo ocenjuje, da v trenutnih tržnih okoliščinah dokapitalizacija družbe ni potrebna.

S ciljem zagotavljanja zanesljive dobave vodstvo Geoplina upravlja likvidnostna in poslovna tveganja ter omejuje potencialne negativne učinke bistveno zmanjšanih dobav zemeljskega plina s strani dobavitelja Gazprom Export (v nadaljevanju: Gazprom). Upoštevaje izvedene aktivnosti družbe na področju diverzifikacije nabavnih virov ter izvedene nadomestne zakupe zemeljskega plina pri zahodnih partnerjih tudi morebitna popolna prekinitev dobav s strani Gazproma, ob delujočem evropskem plinskem trgu, ne bo vplivala na oskrbo slovenskih odjemalcev.

Družba Geoplin je diverzificirala svoj nabavni portfelj in za letošnje leto pri evropskih partnerjih zakupila zadostne količine plina, tako da slovenski odjemalci od Pogodbe o dolgoročni dobavi zemeljskega plina z Gazpromom, tudi če bi se dobave še zmanjšale ali celo ustavile, niso odvisni.

Za naslednje leto je delna dobava plina že dogovorjena z evropskimi partnerji, del potrebnih količin pa je zagotovljen s pogodbo z družbo Sonatrach iz Alžirije, po kateri zemeljski plin v Slovenijo začne pritekati 1. 1. 2023.

Družbenikom so bili na skupščini predstavljeni tudi finančni učinki omejenih dobav plina. Težave z upravljanjem ruske pogodbe izvirajo iz nenapovedanih redukcij dobav, ki so se začele 14. junija 2022 in trajajo vse do danes. Višine dnevnih redukcij so nepredvidljive, kar onemogoča normalno in učinkovito upravljanje pogodbe na način, da družbi Geoplin ob tem ne bi nastajala znatna škoda. Na podlagi izkušenj z nezanesljivostjo dobav v preteklosti in ob visoki volatilnosti cen zemeljskega plina obstaja realno tveganje, da bi se lahko negativno poslovanje iz naslova te pogodbe nadaljevalo tudi v prihodnje.

Omenjene dolgoročne pogodbe ni več mogoče učinkovito obvladovati in upravljati, pogodba pa negativno vpliva na poslovanje Geoplina. Skupščina je zato podala soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj za zaščito interesov družbe. Družba Geoplin je Gazprom pozvala k odpravi kršitev pogodbe ter k povračilu celotne škode, ki je zaradi kršitev nastala.

Vodstvo Geoplina bo tudi v prihodnje izvajalo vse aktivnosti za zagotavljanje nemotene oskrbe slovenskih odjemalcev zemeljskega plina. 


Logogeoplin Pantone 287u 800x370