Kriza v Ukrajini

NOVICE | 28. 2. 2022

Družba Geoplin z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v Ukrajini, saj bi to lahko vplivalo tudi na dobavo zemeljskega plina iz Ruske federacije v EU. V danem trenutku dobave iz Ruske federacije potekajo nemoteno in skladno s pogodbenimi obveznostmi, medtem ko se cene na borzi odzivajo glede na ponudbo in povpraševanje. 

Družba Geoplin ima diverzificiran nabavni portfelj in se bo v vsakem pogledu trudila zagotoviti nemoteno dobavo zemeljskega plina svojim kupcem. Če bi se situacija glede dobav zemeljskega plina v Evropo spremenila tako, da bi lahko vplivala tudi na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti družbe Geoplin do kupcev, bomo o nadaljnjih ukrepih nemudoma obvestili vse deležnike.

Logogeoplin Pantone 287u 800x370