Matiji Bitencu petletni mandat za vodenje Geoplina

NOVICE | 21. 12. 2023

Družbeniki družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana so Matijo Bitenca včeraj, 20. 12. 2023, na skupščini soglasno imenovali za glavnega direktorja družbe Geoplin s petletnim mandatom, ki se začne 5. 1. 2024. Matija Bitenc je funkcijo glavnega direktorja Geoplina opravljal sicer že od oktobra 2022, obenem pa je bil član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, matične družbe Geoplina. Pred nedavnim se je odločil, da se bo v celoti posvetil vodenju družbe Geoplin, največjega slovenskega dobavitelja zemeljskega plina s skoraj 50-letno tradicijo, ki že vrsto let širi svoje poslovanje v regiji in širše.

Matija Bitenc je ob imenovanju dejal: »Zemeljski plin predstavlja enega ključnih energentov zelenega prehoda. Poslanstvo Geoplina tako ostaja zanesljiva in cenovno konkurenčna oskrba odjemalcev z zemeljskim plinom. V skladu z nedavno sprejeto strategijo ima družba poleg oskrbe z zemeljskim plinom tudi pomembno strateško razvojno vlogo v energetski tranziciji. Prepričani smo, da imamo kot eden vodilnih akterjev pri razvoju trga z biometanom in vodikovimi tehnologijami velik potencial za rast in razvoj. To nameravamo tudi uresničiti.«

Član poslovodstva Geoplina ostaja Simon Urbancl.


Irp 2958 P