Novi član poslovodstva družbe Geoplin

NOVICE | 29. 9. 2023

Skupščina družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je danes, 29. 9. 2023, imenovala novega člana poslovodstva, direktorja g. Simona Urbancla, ki bo družbo od 1. 10. 2023 vodil skupaj z dosedanjim glavnim direktorjem mag. Matijo Bitencem.

G. Simon Urbancl je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in ima dolgoletne izkušnje na vodilnih delovnih mestih v Sloveniji in tujini s področja trgovanja z zemeljskim plinom in drugimi energenti. Njegovo imenovanje na mesto člana poslovodstva družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je pomembna strokovna pridobitev za družbo Geoplin in bo pripomoglo k nadaljnjemu razvoju družbe Geoplin v času hitro spreminjajočih se razmer na energetskih trgih.

Logogeoplin Pantone 287u 800x370