Obvestilo o razglasitvi stopnje zgodnjega opozarjanja

NOVICE | 11. 7. 2022

Agencija za energijo je danes, 11. 7. 2022, sprejela odločitev, da razglasi stopnjo zgodnjega opozarjanja skladno z Zakonom o oskrbi s plini in Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (gl. https://www.agen-rs.si/web/portal/-/razglasitev-stopnje-zgodnjega-opozarjanja-z-dnem-12-julij-2022), ki stopi v veljavo z 12. 7. 2022. Ukrep so spodbudile razmere na evropskih trgih zemeljskega plina v povezavi z dobavami zemeljskega plina iz Ruske federacije, kljub temu da je oskrba z zemeljskim plinom v Sloveniji nemotena. Na podlagi sprejetega ukrepa Agencije za energijo je družba Geoplin v skladu z Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom dolžna o tem obvestiti svoje industrijske odjemalce, ki jih obenem pozivamo k skrbnemu in racionalnemu ravnanju pri porabi zemeljskega plina.

V družbi Geoplin sprejemamo odločitev Agencije za energijo z razumevanjem, vendar poudarjamo, da razglašena zgodnja faza opozarjanja ne pomeni omejevanja dobave zemeljskega plina našim odjemalcem in da Geoplin svojim odjemalcem zagotavlja zemeljski plin v skladu s količinami, opredeljenimi v pogodbah, za kar bomo skrbeli tudi v prihodnje. V družbi Geoplin pozorno spremljamo razmere in bomo informacije, vezane na zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, redno objavljali na spletni strani.

Logogeoplin Pantone 287u 800x370