Prenovljena predstavitev naših energetskih rešitev

NOVICE | 26. 7. 2019

V družbi Geoplin se zavedamo pomembnosti trajnostne rabe energije in spodbujamo ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije ter povečanje energetske učinkovitosti.

Na spletni strani smo vsebinsko prenovili opis naše ponudbe energetskih rešitev s poudarkom na uspešno izvedenih projektih pri naših odjemalcih.

S klikom na povezavo Energetske rešitve si lahko ogledate našo prenovljeno stran.

Geoplin Webcover 2019 1920x666px Zelena 3