Rekonstrukcija industrijske razsvetljave

NOVICE | 23. 7. 2019

Uspešno zaključen projekt rekonstrukcije industrijske razsvetljave v proizvodnih prostorih naročnika SIJ Ravne Systems d. o. o. združuje strokoven pristop k razvoju rešitve z uporabo sodobne tehnologije in ponuja odgovor na visoko postavljene zahteve končnega uporabnika.

Kljub zahtevnim ambientnim pogojem v prostorih je rešitev, izvedena skladno s standardom ISO EN 12.464-1, prinesla uporabniku 60- odstotno znižanje porabe električne energije in izpustov CO2 glede na predhodno stanje.

Projekt je v celoti razvila in izvedla družba Geoplin, ki z lastnim investicijskim vložkom končnemu uporabniku nudi pogodbeno storitev zagotavljanja osvetljenosti na delovnih površinah in znižanja porabe električne energije.

Sij Ravne Sys Energetski Prihranki V3