Slovenija se ne zanaša več na ruski plin

NOVICE | 20. 5. 2024

V zvezi z informacijami, ki se pojavljajo v medijih glede ugotovitev Evropske komisije, da naj bi se Slovenija še vedno zanašala na ruski plin, želimo v družbi Geoplin, ki je največji dobavitelj zemeljskega za Slovenijo, poudariti, da navedbe niso točne.

Družba Geoplin je konec leta 2022 prekinila pogodbo z ruskim Gazpromom in od leta 2023 ne prejema več ruskega plina od te družbe. Količine smo nadomestili s sklenitvijo srednjeročne pogodbe z alžirskim Sonatrachom za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

V začetku leta 2024 je nato Geoplin z dodatnim dogovorom s Sonatrachom dobave zemeljskega plina iz Alžirije skoraj podvojil. Lahko povemo, da načeloma obstaja obojestranski interes za sodelovanje med Geoplinom in Sonatrachom tudi po preteku navedenega obdobja, konkretni pogovori pa še potekajo. Prav tako nadaljnja diverzifikacija nabavnih virov ostaja naša prednostna usmeritev za ohranjanje nacionalne varnosti energetske oskrbe, pri čemer potekajo pogovori z različnimi potencialnimi partnerji.

Manjkajoče količine zemeljskega plina, ki jih Slovenija potrebuje, trenutno zagotavljamo iz naslova že obstoječe diverzifikacije nabavnih virov na podlagi dogovorov z evropskimi partnerji, tj. na podlagi kratkoročnih pogodb za nakupe na likvidnih trgih v EU. Pri tem poudarjamo, da ni mogoče trditi, da je poreklo tega plina ruskega izvora, saj kadar se posli sklepajo z evropskimi dobavitelji zemeljskega plina na virtualnih trgovalnih točkah ali na borzi, se šteje, da je bil ta plin že predhodno uvožen v EU in ima poreklo EU. Vpogleda v evidence o izvoru takega plina nimamo.

Družba Geoplin

Irm 7361