Sprememba v vodstvu družbe Geoplin

NOVICE | 29. 3. 2024

Družbeniki družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana so Matijo Bitenca danes, 29. 3. 2024, na skupščini odpoklicali z mesta glavnega direktorja družbe Geoplin. 

Direktor družbe ostaja Simon Urbancl, ki to funkcijo opravlja od 1. 10. 2023, in s tem je v družbi zagotovljena kontinuiteta vodenja.

Geoplin ostaja vodilni dobavitelj zemeljskega plina za Slovenijo in nemoteno nadaljuje aktivnosti tudi na tujih trgih. Svojim odjemalcem bo še naprej zagotavljal konkurenčne, zanesljive in fleksibilne dobave zemeljskega plina ob ohranjanju vzdržne stopnje donosnosti poslovanja. V skladu z nedavno sprejeto strategijo ima družba poleg oskrbe z zemeljskim plinom tudi pomembno strateško razvojno vlogo v energetski tranziciji.


Irm 7361